De 2 goede doelen van 2018

De twee goede doelen van dit jaar zijn Refugee Project Maastricht en Stichting Animal's Faith.

Refugee Project Maastricht (RPM)

Een veilig thuis… voor velen vanzelfsprekend, voor oorlogsvluchtelingen zeker niet! Samen met Maastrichtenaren en studenten zorgt RPM voor activiteiten die bijdragen aan gevoel van veiligheid, gemeenschap en wederzijds respect.

Het Refugee Project Maastricht (RPM) vindt het belangrijk dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden zich thuis voelen in Maastricht. Door de vluchtelingen actief in contact te brengen met Maastrichtenaren en studenten wil RPM hun weerbaarheid en het gevoel van veiligheid vergroten. Door taalonderwijs, huiswerkbegeleiding, sport,- en sociale activiteiten aan te bieden, samen muziek te maken en te werken met buddy’s ziet RPM dat deze zelfredzame nieuwkomers zich snel onderdeel voelen van de Nederlandse en Maastrichtse gemeenschap.

Het klinkt zo vanzelfsprekend en toch kost het opbouwen van een nieuw leven veel tijd. Het samenzijn tijdens diverse activiteiten en gesprekken, is het begin van nieuwe mogelijkheden. Met de opbrengst van de Duckrace 2018 ophalen, wil RPM de bewoners van Maastricht (families en kinderen) nog actiever betrekken bij onze projecten. Wij gaan ervan uit dat hoe meer mensen zich aansluiten bij onze activiteiten, des te meer er sprake zal zijn van vertrouwen en wederzijds respect. Met deze steun kan RPM hun activiteiten de komende vijf jaar financieren en samen met u en studenten bijdragen aan een veilig, nieuw thuis voor Vluchtelingen in Maastricht.

Het Refugee Project Maastricht, is een project van The InnBetween (studentenpastoraat) in samenwerking met de Universiteit Maastricht, gesteund door de Gemeente Maastricht. Het project is in februari 2015 is het leven geroepen met de visie om bruggen te slaan tussen enerzijds de vluchtelingen uit door oorlog bedreigde landen en anderzijds studenten en de Maastrichtse lokale bevolking.

Ga naar de website

Stichting Animal's Faith

Bij Stichting Animal’s Faith staat dierenwelzijn en bewustzijn voorop. Honden en katten krijgen een nieuwe kans op een mooi en stressvrij leven, ook met gedragsproblemen en euthanasieadvies. Dankzij specialistische trainingen zijn ze klaar voor een nieuw begin!

Stichting Animal’s Faith is een gespecialiseerd dierenasiel voor alle honden en katten dat zich onderscheidt van veel andere asiels doordat ze hun honden volledig screenen en trainen, voordat ze herplaatst worden. Zo weet een nieuw baasje altijd wat voor een hond er in huis gehaald wordt, welke valkuilen deze heeft en hoe deze zijn te voorkomen. Tevens verzorgt Stichting Animal's Faith trainingen voor de nieuwe eigenaar voor herplaatsing en staan ze altijd klaar wanneer er begeleiding na adoptie nodig zou zijn.

Stichting Animal's Faith is gespecialiseerd in dieren met zwaar probleem gedrag en vangt met regelmaat honden op die elders euthanasieadvies krijgen. Het is hun missie om mensen in te laten zien dat er, ook in Nederland, nog veel te veel honden onnodig euthanasieadvies krijgen en om een groter bewustzijn bij de mens te creëren, waardoor deze honden beter kan begrijpen en helpen.

Ga naar de website