Adelante Tyltylschool de Maasgouw

Adelante Tyltylschool de Maasgouw is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een meervoudige beperking. Leerlingen hebben een IQ lager dan 50 vaak in combinatie met een (ernstige) fysieke beperking waardoor ze een grote mate van ondersteuningsbehoeften hebben in verschillende levensdomeinen (wonen, leren, sociale relaties e.d.).

De Maasgouw is ervan overtuigd dat iedere leerling kan schitteren en dat elk kind kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.

De Maasgouw is in de regio Maastricht en zuid Limburg, al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor deze speciale doelgroep. We geven antwoord op de vragen van de leerlingen en hun ouders op ontwikkel-, hulp- en zorggebied.

Wij denken in mogelijkheden, kwaliteiten en interesses en zetten daarmee onze leerlingen in hun eigen kracht. We zoeken samen naar hun talenten en brengen ze optimaal tot bloei. Sfeer, veiligheid en een zinvol ontwikkelingsaanbod zijn daarbij voor ons enorm belangrijk.

Onze leerlingen krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Zij worden daarbij begeleid en ondersteund door een trans-disciplinairteam. Een team dat bestaat uit de leerkracht, onderwijsondersteuner, een kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Door deze aanpak zijn wij er zeker van dat iedere leerling zich op zijn eigen manier ontwikkelt. We werken samen naar de best mogelijke vorm van participeren in de samenleving.

Door de samenwerking met goede doelen kunnen wij ons onderwijs en onze zorg nog beter aanpassen op de behoefte van onze leerlingen. Zaken die voor regulier onderwijs al kostbaar zijn, zijn voor ons vaak extra kostbaar. Denk hierbij aan speeltoestellen, leermiddelen, fietsen en andere voorzieningen.