QMUSIC DUCKRACE MAASTRICHT 2020 GEANNULEERD
QMUSIC DUCKRACE MAASTRICHT 2020 GEANNULEERD

Beste Duckrace-relatie,

De 7e editie van de Qmusic Duckrace Maastricht gaat niet plaatsvinden in 2020, maar deze wordt verschoven naar 2021. We willen u als deelnemer en sympathisant van de Qmusic Duckrace Maastricht hierover informeren middels dit bericht.

Het lijkt wellicht vroeg, maar het besluit tot annulering hebben we NU moeten nemen. De Duckrace stond gepland op 28 juni 2020. De nieuwe datum in 2021 is nog niet bekend. Die zal in samenspraak met de Gemeente Maastricht vastgelegd worden.

Waarom is het evenement geannuleerd?

Vanwege bedrijfseconomische en organisatorische redenen -als gevolg van de crisis waar we in verkeren- is het voor ons te risicovol en haast onmogelijk een kwalitatief evenement op poten te zetten. We hopen in 2021 weer een beroep te mogen doen op uw maatschappelijke betrokkenheid en deelname. Daarover zullen we op een later moment weer contact met u opnemen.

Voor nu is het uiteraard het belangrijkste om gezond te blijven. We moeten het virus bestrijden en verdrijven en ervoor zorgen dat we weer in een sociaal en economisch gezonde en rustige situatie terechtkomen. Dat heeft onze volledige focus en zal ook uw volledige aandacht hebben!

We wensen u veel geluk en gezondheid toe en hopen u volgend jaar wederom te mogen treffen in het stadspark!


Ronde Tafel 174 Maastricht | Organisatie van de Qmusic Duckrace Maastricht