Vorige edities

 

Editie 2018

Aan de Jeker in het stadspark van Maastricht was het wederom een feest voor jong en oud. De spectaculaire races in het decor van het stadspark en Tapijnterrein zorgden voor een succesvolle editie. Alle 9.000 eendjes waren geadopteerd door veelal Maastrichtenaren, maar ook van heinde en verre werden er eendjes geadopteerd om een steentje bij te dragen aan de Goede Doelen van 2018. We hopen jou ook volgend jaar weer te zien tijdens de 6e editie van de Qmusic Duckrace Maastricht.

DONATIE & DANK!

Met heel veel trots konden we maar liefst € 35.174,00 doneren aan de Goede Doelen! Deze donatie wordt grotendeels toegekend aan de twee hoofddoelen Stichting RPM en Animal's Faith. De beide stichtingen ontvangen respectievelijk € 16.174,00 en € 12.174,00. Het restant van € 6.826,- wordt verdeeld onder diverse verenigingen en stichtingen die vóór of tijdens het evenement een bijdrage hebben geleverd.

GOEDE DOELEN

REFUGEE PROJECT MAASTRICHT

Een veilig thuis… voor velen vanzelfsprekend, voor oorlogsvluchtelingen zeker niet! Samen met Maastrichtenaren en studenten zorgt RPM voor activiteiten die bijdragen aan gevoel van veiligheid, gemeenschap en wederzijds respect.

Het Refugee Project Maastricht (RPM) vindt het belangrijk dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden zich thuis voelen in Maastricht. Door de vluchtelingen actief in contact te brengen met Maastrichtenaren en studenten wil RPM hun weerbaarheid en het gevoel van veiligheid vergroten. Door taalonderwijs, huiswerkbegeleiding, sport,- en sociale activiteiten aan te bieden, samen muziek te maken en te werken met buddy’s ziet RPM dat deze zelfredzame nieuwkomers zich snel onderdeel voelen van de Nederlandse en Maastrichtse gemeenschap.

Het klinkt zo vanzelfsprekend en toch kost het opbouwen van een nieuw leven veel tijd. Het samenzijn tijdens diverse activiteiten en gesprekken, is het begin van nieuwe mogelijkheden. Met de opbrengst van de Duckrace 2018 ophalen, wil RPM de bewoners van Maastricht (families en kinderen) nog actiever betrekken bij onze projecten. Wij gaan ervan uit dat hoe meer mensen zich aansluiten bij onze activiteiten, des te meer er sprake zal zijn van vertrouwen en wederzijds respect. Met deze steun kan RPM hun activiteiten de komende vijf jaar financieren en samen met u en studenten bijdragen aan een veilig, nieuw thuis voor Vluchtelingen in Maastricht.

Het Refugee Project Maastricht, is een project van The InnBetween (studentenpastoraat) in samenwerking met de Universiteit Maastricht, gesteund door de Gemeente Maastricht. Het project is in februari 2015 is het leven geroepen met de visie om bruggen te slaan tussen enerzijds de vluchtelingen uit door oorlog bedreigde landen en anderzijds studenten en de Maastrichtse lokale bevolking.

STICHTING ANIMAL'S FAITH

Bij Stichting Animal’s Faith staat dierenwelzijn en bewustzijn voorop. Honden en katten krijgen een nieuwe kans op een mooi en stressvrij leven, ook met gedragsproblemen en euthanasieadvies. Dankzij specialistische trainingen zijn ze klaar voor een nieuw begin!

Stichting Animal’s Faith is een gespecialiseerd dierenasiel voor alle honden en katten dat zich onderscheidt van veel andere asiels doordat ze hun honden volledig screenen en trainen, voordat ze herplaatst worden. Zo weet een nieuw baasje altijd wat voor een hond er in huis gehaald wordt, welke valkuilen deze heeft en hoe deze zijn te voorkomen. Tevens verzorgt Stichting Animal's Faith trainingen voor de nieuwe eigenaar voor herplaatsing en staan ze altijd klaar wanneer er begeleiding na adoptie nodig zou zijn.

Stichting Animal's Faith is gespecialiseerd in dieren met zwaar probleem gedrag en vangt met regelmaat honden op die elders euthanasieadvies krijgen. Het is hun missie om mensen in te laten zien dat er, ook in Nederland, nog veel te veel honden onnodig euthanasieadvies krijgen en om een groter bewustzijn bij de mens te creëren, waardoor deze honden beter kan begrijpen en helpen.

€35.174 Winnende ducknummers

Editie 2017

GOEDE DOELEN 2017

Taskforce QRS

Stichting Taksforce QRS is een lokaal goed doel dat zich door middel van reanimatieonderwijs inzet voor het vergroten van de overlevingskansen van mensen die slachtoffer worden van een hartstilstand. Het is daarvoor van cruciaal belang dat er overal in Nederland zo spoedig mogelijk wordt gestart met de (omstander)reanimatie wanneer een reanimatie situatie zich voordoet. Dat kan namelijk het verschil maken tussen leven en dood!Taskforce QRS Maastricht bestaat al sinds 2006. Prof. Gorgels (cardioloog) en mw. Petra Schufflelen (verpleegkundige/juriste) kwamen met het idee om studenten geneeskunde op de leiden tot reanimatie-instructeur. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Inmiddels bestaat de organisatie uit 150 student reanimatie instructeurs en worden er duizenden leerlingen per jaar getraind. 

http://taskforceqrs.nl/

Stichting Stille Armen Maastricht

Stille armoede... mensen die hun hoofd recht houden, niet snel klagen, maar ondertussen de eindjes aan elkaar moeten knopen. Geen geld voor iets extra's, geen reserves meer voor onverwachte tegenvallers. Deze mensen zijn vaak onzichtbaar voor de bestaande hulpinstanties. Deze stille armoede wordt soms door anderen opgemerkt, in hun omgeving, of via hun werk. In 1932 besloot een medewerker van de Belastingdienst in Maastricht om met zijn familie kerstpakketten samen te stellen voor deze mensen. Volkomen anoniem werd dit pakket enkele dagen voor kerst bezorgd. Deze actie nam, ook tijdens de oorlogsjaren, steeds grotere vormen aan. De Stichting Stille Armen Maastricht werd opgericht, en tot op heden duren de kerstacties voort. 

www.stgsam.nl

€35.174

Editie 2016

Na een zonovergoten en succesvolle derde editie van de Duckrace Maastricht heeft de organisatie de balans opgemaakt; de Tafelronde 174 Maastricht zal in 2016 maar liefst € 40.174,- doneren aan goede doelen en verenigingen. Langs deze weg willen wij u vanuit de grond van ons hart bedanken voor uw bijdrage aan dit fantastische resultaat!

Waar gaan de gelden heen?

In totaal levert de Intratuin Duckrace Maastricht in haar derde jaar al een bedrag van € 40.174,- op voor het goede doel. KinderBehandelCentrum de Grummelkes van Stichting Radar zal een donatie ontvangen van € 12.500,-. John Swelsen, hoofd van KBC de Grummelkes is overdonderd; “Met deze donatie zijn we in staat om een speciale trampoline aan te schaffen voor de kinderen. Hierop kunnen ze zowel hun fysieke als psychische ontwikkeling mee bevorderen!”. Stichting de Gouwe in Maastricht ontvangt een bedrag van € 7.500,- en zal deze gelden inzetten om de verborgen armoede in Maastricht verder te bestrijden.De rest van de gelden wordt verdeeld onder diverse sportclubs en andere verenigingen die actief aan het slagen van het evenement hebben meegewerkt. Door het spekken van de clubkas ondersteunt de Duckrace deze verenigingen die elk op hun eigen manier bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de stad. Tot slot is er nog een bedrag gereserveerd die de Ronde Tafel 174 gedurende het komende jaar zal besteden aan nader te bepalen goede doelen.

Kinderbehandelcentrum De Grummelkes

Als belangrijkste goede doel van de Intratuin Duckrace Maastricht 2016 heeft De Ronde Tafel 174 gekozen voor Kinderbehandelcentrum de Grummelkes. We zijn er trots op dat we dit jaar deze mooie instantie mogen steunen en we zullen onze uiterste best doen om samen met alle sponsoren en kopers van eendjes een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen doneren na afloop van de Intratuin Duckrace 2016. Kinderbehandelcentrum (KBC) De Grummelkes in Cadier en Keer is een van de twee multifunctionele kinderbehandelcentra van Radar. Het centrum biedt een speelse, uitdagende en stimulerende omgeving, waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Het centrum biedt dagbegeleiding en behandeling aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek of een meervoudige beperking. Het kinderbehandelcentrum is enerzijds een voorschoolse voorziening richting regulier en/of speciaal onderwijs. Daarnaast worden kinderen met een ontwikkelingsachterstand begeleid op reguliere peuter speelzalen en in het reguliere onderwijs. De donatie zal ten goede komen aan gerichte aankopen die vanuit reguliere bedrijfsvoering niet voorhanden zijn, maar die een bewezen en groot positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan een Kiddy Car om met meerdere kinderen een wandeling te maken, een klimtoestel, of een grote trampoline ter stimulatie van de motoriek. 

Stichting De Gouwe Maastricht

Het tweede goede doel dat gesteund zal worden met de opbrengst van de Intratuin Duckrace Maastricht 2016 is Stichting De Gouwe.Deze stichting verstrekt wekelijks aan zo'n 120 huishoudens voedsel- en kledinghulp. Dit gebeurt op aanvraag van hulp- en zorgverleners en het betreft veelal mensen die lang op de wachtlijst staan bij de voedselbank. Financiering van de levensmiddelen vindt plaats op basis van een donatie van het Elisabeth Strouven fonds en de kleding wordt gebracht door particulieren.Op basis van giften kon de stichting in het verleden de cliënten ook voorzien van producten op het gebied van persoonlijke verzorging en schoonmaak. Met een donatie vanuit de Intratuin Duckrace Maastricht zal de stichting opnieuw in staat zijn deze activiteit op te pakken en over een lange periode vol te houden. De Ronde Tafel 174 is er trots op dat we op deze wijze een mooie bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van verborgen armoede in Maastricht. 

€40.174

Editie 2015

In 2015 is er met deIntratuinDuckraceMaastricht in totaal 25.147 euro voor het goede doel opgehaald. Een belangrijk deel daarvan, namelijk 10.000 euro, isgedoneerdaan Bert BuisKinderTV. Bert Buis heeft de donatie gebruikt om een nieuwe en broodnodige professionele camera aan te schaffen, samen met diverse toebehoren zoals een microfoon, lichten enaccusets. Hierdoor kan Bert BuisKinderTV de komende tijd weer met volle kracht vooruit.

Aan Stichting Dierenpark Maastricht is ook het mooie bedrag van 10.000 euro gedoneerd. Dit is ten goede gekomen aan een grondige renovatie van de volière. Zo is de afrastering volledig geschuurd, schoongemaakt, gecoat en geschilderd. Later dit jaar zullen met het resterende bedrag nog educatieve borden geplaatst worden met informatie over de verschillende vogels. Deze donaties zorgen ervoor dat jong en oud de komende jaren kan blijven genieten van de dieren in het stadspark.

Als laatste is er nog een bedrag van 5.174 euro uitgekeerd aan een aantal kleinere goede doelen en verenigingen die een steuntje in de rug konden gebruiken. 

€25.174

Editie 2014

In 2014 werd het dierenpark ook gesteund door de Intratuin Duckrace. Toen kwamen de donaties ten goede aan het renoveren en opknappen van de loopbrug, het schoonmaken en opnieuw aanplanten van het broedeiland, nieuwe hekken ter opsplitsing van de ezelweides, reparatie werkzaamheden aan beschadigde omheiningen, en kleine reparaties aan de volière.